ژله رولی 2

یه ایده جدید برای ژله رولی

البته چون یهویی زد ب سرم خوب در نیومد و یکم عجله ای درش اوردم و رول کردم واسه همین یکم شکستو خرابکاری شد

میتونید هر رنگی ک ژله بستنیتونو برای ژله رولی درست میکنید به صورت عمودی وقتی توی ظرف پهنتون ریختید رنگ خوراکی مختلف بریزید یا این ک ژله بستنی با طعم الواورا درست کنید و با رنگ های خوراکی به صورت عمودی رنگ های خوراکی رو بریزید وقتی رک میکنید چیز جالبی میشه

من ترکیب رنگی قشنگی در نیاوردم از ژله البالو استفاده کردم و رنگ ابی ریختم ک میشه بنفش وسطش رو رنگی نریختم و اخرش رو زرد ریختم ک میشه نارنجی

/ 1 نظر / 61 بازدید
برلیان

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]