ژله تلفیقی3

اینم یه ژله دیگه ک تمیز کار نکردم اما برای امتحان بد نبود

ژله بستنی + ژله خورده شیشه

فک نکنم توضیح بخواد ، اینایی ک میذارم اینا فقط یه ایدس

ژله رنگ قرمز رو قالبی در  اوردم و توی قالب اصلیم چیدم و بعد یکم روش ژله بستنی ریختم تا توی جاش محکم بشه و بعد از این ک گرفت ژله های قرمزی ک باقی مونده رو خورد کردم و ریختم روش و بقیه ژله بستنی رو هم ریختم و گذاشتم ببنده

/ 1 نظر / 50 بازدید